nettisivuterapeutti%2011.57_edited.jpg

Kuka ?

Olen ekspressiivinen taideterapeutti, kirjallisuusterapeutti ja opettaja. Olen ohjannut erilaisia luovuusterapeuttisia ryhmiä vuodesta 2007. Olen pitänyt kirjallisuus- ja taideterapeuttisia ryhmiä muun muassa kotiäideille, lääkäreille, elämäntarinakirjoittajille, pakolaistaustaisille maahanmuuttajille, omaishoitajille. Ryhmämuotoinen luova terapia on antoisaa ja tukee ihmistä monin tavoin. Välillä tarvitaan kuitenkin myös yksilötapaamisia. 

Valmistuin vuonna 2020 ekspressiiviseksi taideterapeutiksi Inartesin nelivuotisesta taideterapeuttikoulutuksesta https://www.inartes.fi . Teoreettinen ja käytännöllinen kiinnostuksen kohteeni taideterapiassa on ollut erityisesti taideterapian mahdollisuudet kotouttamistyössä traumatisoituneille pakolaistaustaisille maahanmuuttajille.

Humanistin tieni taideterapeutiksi on ollut pitkä ja monipolvinen. 

Taustakoulutukseltani olen FM (ranska, yleinen kirjallisuustiede, sosiologia) vuodelta 1998. Kirjallisuustieteellisen, keskeneräiseksi jääneen väitöskirjani aihe olivat muodonmuutoksesta kertovat ranskalaiset nykyromaanit. 

Taideterapeutiksi asti päästäkseni olen paitsi elänyt kolmen, jo täysi-ikäisen lapsen äitinä myös tutkinut ja opiskellut, niin psykoterapeuttisia valmiuksia, psykologiaa, trauma- ja kriisitaitoja, kirjallisuusterapiaa, erityispedagogiikkaa kuin luku- ja kirjoitustaidon opetusta. Käsitykseni siitä, että terapeuttinen taiteellinen prosessi ja syntynyt teos/ kuva/ teksti vapauttaa elinvoimaa ja luo toivoa on vahvistunut koko ajan. Taideterapeuttisen työskentelyn keinoin voi rakentaa siltaa, jota pitkin on mahdollista kulkea eteenpäin, eri elämänvaiheesta toiseen.

IMG_0906.JPG

Julkaisut, toimitustyöt


Sanojen sylissä. Iloa ja itsetuntemusta kirjoittamalla. Maahenki 2009. Yhdessä Markku Hattulan kanssa. 


Äidin monet kasvot-  Kasvatus- ja perheneuvontaliiton 60v. juhlajulkaisu äitien kirjallisuusterapiateksteistä. Toimitustyö ja johdannon kirjoittaminen 2012.


Kun joka makarooniin pitää mahtua pöytätavat. Hetkiä ja tarinoita huostaanotettujen lasten vanhempien elämästä. Kasvatus- ja perheneuvontaliitto 2014.

Haastattelu/ Kokemuksia taideterapeuttisesta kehittämistoiminnasta kotoutumiskoulutuksessa:

Juttu Tadeterapiasta Suomen Opettajat- lehdessä 2018  

Yhteistyötä, ryhmiä

2018 - 2021

Satakieliset

Monikieliset erilaiset oppijat ry

Kansalaisfoorumi

Sivistysliitto Kansalaisfoorumi

Stadin osaamiskeskus

Helsingin kaupunki

Inartes

Ekspressiivinen taideterapia Suomessa

Turun kriisikeskus

Mielenterveysseurat