top of page
image_67200513.JPG

Kuka ?

Olen ekspressiivinen taideterapeutti, kirjallisuusterapeutti ja opettaja. Olen ohjannut erilaisia luovuusterapeuttisia ryhmiä vuodesta 2007. Ryhmämuotoinen luova terapia on antoisaa ja tukee ihmistä monin tavoin, mutta aina ei ryhmään liittyminen ole mahdollista. Yksilöasiakkaita olen ottanut vastaan vuodesta 2018.

Taideterapiaan tullaksesi et tarvitse diagnoosia, eikä tietojasi kirjata virallisiin järjestelmiin. Työssäni olen kohdannut seuraavia teemoja: uupumus, lähisuhteisiin liittyvät ongelmat, traumat, itsetuhoisuus, pitkäaikaissairaudet, äkilliset elämänmuutokset, työ-identiteetin pohdinta, menetykset, vanhemmuuden haasteet. Kaikkia näitä asioita voi turvallisesti tarkastella ja tutkia kanssani sekä taidetyöskentelyn että keskustelun avulla. Taideterapiassa, terapiasuhteen kannattelemana voi rakentaa siltaa, jota pitkin on mahdollista kulkea eteenpäin, eri elämänvaiheesta toiseen. 

Valmistuin vuonna 2020 ekspressiiviseksi taideterapeutiksi Inartesin nelivuotisesta taideterapeuttikoulutuksesta https://www.inartes.fi . Teoreettinen ja käytännöllinen kiinnostuksen kohteeni taideterapiassa on ollut taideterapian mahdollisuudet kotouttamistyössä traumatisoituneille pakolaistaustaisille maahanmuuttajille. Sensomotorisen taideterapian ja sensomotorisen psykoterapian opit ovat tuoneet taideterapeutin työhöni lisää kehollista ymmärrystä toipumisprosessin kokonaisvaltaisuudesta. Käyn säännöllisesti työnohjauksessa ja jatkokoulutan itseäni. Syksyllä 2022 aloitan kognitiivisen lyhytterapian opinnot. Uskon integratiiviseen lähestymistapaan terapiatyön pohjana.

 

Taustakoulutukseltani olen FM (ranska, yleinen kirjallisuustiede, sosiologia) vuodelta 1998. 

Olen tutkinut ja opiskellut, niin psykoanalyyttistä kirjallisuudentutkimusta, psykoterapeuttisia valmiuksia, psykologiaa, trauma- ja kriisitaitoja, kuin kirjallisuusterapiaakin.

CV

FM 1998 Helsingin yliopisto

(Romaaninen filologia, yleinen kirjallisuustiede, sosiologia)

Taideterapeutti, 2015-2020 (160 op, Inartes Expressive Arts Therapy Institute Finland)

Kirjallisuusterapiaohjaaja 2007-2008 (26 op, Helsingin yliopisto, Palmenia)

Täydennyskoulutus

Sensorimotorinen psykoterapia 1- taso 2021-2022: Tunteiden säätelyongelmat, selviytymiseen liittyvät puolustusreaktiot ja traumaattinen muisti (80 h)

Sensorimotorinen taideterapia: Healing Trauma with Guided Drawing - 2021 (7 weeks online Professional  Development Training at the Institute for Sensorimotor Art Therapy, Cornelia Elbrecht)

Psykoterapeuttiset valmiudet 2010- 2011 (30 op, Helsingin psykoterapiainstuutti)

Opettajan pätevyys 2015 (60 op, Haaga-Helia)

Aikuisten maahanmuuttajien luku- ja kirjoitustaidon opettajaksi valmentavat opinnot 2021 (15 op, HELAO)

Trauma ja kriisit maahanmuuttajaopiskelijan ohjaustyössä 2018 (7 op Joensuun avoin yliopisto)

Erityispedagogiikan perusopintoja 2018 (10 op, Jyväskylän avoin yoliopisto: Vammaisuus, moninaisuus, ammatillinen kasvu sekä yksilöllisyys oppimisessa ja osallistumisessa)

Erityispedagogiikkaa monikulttuurisille opiskelijoille  2017 (10 op, Haaga-Helia)

Suomen kielen perusopinnot 2015-2016 (26 op JYA)

Kirjoittamisen perusopinnot 2014-2015(30 op JYA)

Psykologian perusopintoja 2012 (15 op JYA)

Taidekasvatuksen erikoistumisopinnot 1997 (15 ov  Helsingin yliopiston Lahden täydennyskoulutuskeskus)

Julkaisut, toimitustyöt


Sanojen sylissä. Iloa ja itsetuntemusta kirjoittamalla. Maahenki 2009. Yhdessä Markku Hattulan kanssa. 


Äidin monet kasvot-  Kasvatus- ja perheneuvontaliiton 60v. juhlajulkaisu äitien kirjallisuusterapiateksteistä. Toimitustyö ja johdannon kirjoittaminen 2012.


Kun joka makarooniin pitää mahtua pöytätavat. Hetkiä ja tarinoita huostaanotettujen lasten vanhempien elämästä. Kasvatus- ja perheneuvontaliitto 2014.

Haastattelu/ Kokemuksia taideterapeuttisesta kehittämistoiminnasta kotoutumiskoulutuksessa:

Juttu Tadeterapiasta Suomen Opettajat- lehdessä 2018  

Yhteistyötä, ryhmiä

2018 -2022

Satakieliset

Monikieliset erilaiset oppijat ry

Kansalaisfoorumi

Sivistysliitto Kansalaisfoorumi

Stadin osaamiskeskus

Helsingin kaupunki

Inartes

Ekspressiivinen taideterapia Suomessa

Turun kriisikeskus

Mielenterveysseurat

bottom of page